Sally Friedlænders danske kort 1-746


Forklaring til siden om Sally Friedlænder kortene

 

I Sally Friedlænders katalog fra 1895 kaldes de forskellige kort mange ting – afhængig af, hvilket udseende, tryk og hvilket papir, der er brugt.

I kataloget kaldes de forskellige typer for: Raderinger – Fototypier – Akvarelkort – Håndmalede kort – Reliefkort.

På siden findes alle kategorier – dog findes der flest Akvarelkort, som er de fine, farvelitograferede kort, som vi i dag normalt kalder kartonkort.

Kortene på denne side kommer fra mange forskellige samlere, og jeg takker mange gange for tilladelsen til at gengive kortene, som ejes af Claus Boie, Henrik Selsøe Sørensen, Erik Milling Kristensen, Inga Drøgemüller, Gorm Christensen, Jørgen Klingenborg, Otto Pinnau, Statsbiblioteket i Århus og mig selv.

Det er lykkedes at finde 226 af de 746 kort som er kendte – måske er der mange flere derude?

En del af mine kort sidder indklæbet i et meget gammelt album fra o. 1905. Heldigvis står nummeret ovenover kortet. For ikke at ødelægge kortene har jeg ikke prøvet på at tage dem ud. Det betyder, at en del af kortene ikke har nogen titel, da det ikke har været muligt at verificere det på anden vis. Kortene er markeret med 2 bindestreger – -.

Nogle af kortene, fra Claus Boies arkiv, findes kun i fotokopi, da han for en del år siden fik en stor del af sine kartonkort stjålet. Heldigvis havde han taget kopier og lavet en liste over Sally Friedlænder-kortene – med angivelse af titlen.

På nogle af kortene er bagsiden meget svær at læse – da det er svagt og utydelig i den grønne farve.

På Statsbiblioteket i Aarhus findes en del trykkeark fra et trykkeri i København (formentlig Chr. J. Catos Litografiske Etablissement) – et af disse ark er et stort ark med Sally Friedlænder akvarelkort – disse kort er ikke udstanset, men ligger kun i dette ark.

 

Er der nogle af læserne/seerne, der har kendskab til mere om Sally Friedlænders papirhandel – eller har nogle af de manglende kort, så vil jeg meget gerne have et skan eller have mulighed for at købe kortet.

Så kontakt venligst

Per Sørensen – mail piaper@stofanet.dk