Alex Vincent serie 0501-0550


Alex. Vincent udgav mange serier. Han udgav kartonkort inden år 1900. Omkring 1903-04 kom de første serier. Blandt de første serier var der både topografiske kort, fotografiske genrekort og tegnede kort.

Serierne 501-509 er første gang trykt omkring 1913 til postkortforlaget P. Hansen, Vamdrup. Det ser ud som om Alex Vincents forlag tildeler P. Hansen, Vamdrup 500 serien. Senere fortsætter Alex Vincents forlag selv serien fra omkring 1918-1919.

Serierne fra 510-550 er blevet tryk og udgivet i løbet af 1918-19. En del af serierne er nu kommet i serier med flere eller færre kort end de vanlige 6 postkort.

Nu ser vi at samme nummer bliver brugt til forskellige tryk – Eksempelvis disse årstalkort, der begge har nummeret 544-5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra slutningen af første verdenskrig bliver behovet for postkort mindre, og der bliver trykt færre og færre postkort igennem 1920´erne. Det ses også hos Alex Vincent – Således at postkortene fra serienummerene 400 og frem er væsentligt svære at finde for postkortsamlere.

Her kommer alle de kort fra serierne 051-0550, som jeg har kunnet finde – hvis der er nogle af brugerne, der har nogle af de kort, der mangler, vil jeg gerne købe dem eller have et skan af kortet. – piaper@stofanet.dk