Alex Vincent serie 0801-0900


Alex. Vincent udgav mange serier. Han udgav kartonkort inden år 1900. Omkring 1903-04 kom de første serier. Blandt de første serier var der både topografiske kort, fotografiske genrekort og tegnede kort.

Serierne fra 801-900 er blevet tryk og udgivet i løbet af 1927.

Fra slutningen af første verdenskrig bliver behovet for postkort mindre, og der bliver trykt færre og færre postkort igennem 1920´erne. Det ses også hos Alex Vincent – Således at postkortene fra serienummerene 400 og frem er væsentligt svære at finde for postkortsamlere.

Vi ser netop her hvor usystematisk forlaget har været m.h.t. nummerering, eller også er det et tegn på at oplagene har været så små, at kortene ikke har overlevet til i dag.

Fra serie 655 og fremefter begynder forlaget at genoptage gamle motiver, der tidligere var udgået.

De fleste af serierne er nummereret, dog er serierne uden nummerering og med romertallene indsat af webmaster.

Her kommer alle de kort fra serierne 0801-0900, som jeg har kunnet finde – hvis der er nogle af brugerne, der har nogle af de kort, der mangler, vil jeg gerne købe dem eller have et skan af kortet. – piaper@stofanet.dk