Alex Vincents Kunstforlag


Alex. Vincents Kunstforlag

Jeg har altid været fascineret af postkortene fra Alex. Vincents Kunstforlag, bl.a. fordi forlaget udgiver så mange postkort fra mit kerneområde, som er de tegnede kort. På trods af, at det var Danmarks næststørste forlag, kun overgået af Stenders Forlag, findes der næsten intet om forlaget. Jeg har ikke kunnet finde jubilæumsskrifter, foldere og andet trykt materiale. Der findes næsten intet i Erhvervsarkivet, og der har meget sjældent været omtaler af firmahistorien i aviserne. Til gengæld har der været en del omtaler af de udgivelser, kunstforlaget havde – ikke mindst i juletiden.

Dette er ikke Alex. Vincents firmahistorie, men kun glimt af firmaet og stifternes historie. Mange ubesvarede spørgsmål trænger sig på. Disse spørgsmål vil jeg prøve at stille i slutningen af artiklen. Andre må gerne hjælpe med at løse gåden om Alex. Vincents Kunstforlag.

 

Alex. Vincent (1861-1916)

 

Alexander Josva Schmidt Vincent er født d. 8-6-1861 i København.

Alexander Josva Schmidt får d. 23-4-1885 Kgl. Bevilling til at benytte familienavnet Vincent.

Alex. Vincent døde d. 1-7-1916 i København.

 

Alex. Vincents Dødsannonce – Berlingske Tidende 3-6-1916

 

 

Forældrene var Restauratør Alexander Prosper Vincent og Josephine Cathrine Schmidt.

Alex. Vincent blev gift med Agnes Juliette Lodbjerg (1864-1943) i 1889 i København.

Alex. Vincents fik en hård begyndelse på livet. Faderen står optegnet i kirkebogen som sømand Alexander Josva Vincent – hvilket er en fejl – idet mellemnavnet ikke skulle være Josva, men Prosper. Alexander Prosper Vincent og moderen, den unge kvinde Josephine Schmidt, var begge 23 år. Forældrene var ikke gift. Da Alex. Vincent var 2 måneder gammel, døde hans mor, og han opfostredes af moderens søster, Jutta Frederikke Schmidt, som trådte i moderens sted. Da Alex. Vincent var 19 år gammel, finder vi ham i en folketælling i 1880, stadigvæk boende sammen med sin moster i forhuset i Amaliegade nr. 21 – Hun levede af sine penge, og Alex. Vincent var ”Skriver i Magistraten” – på nudansk betyder det, at han var kontormand i Københavns Kommune.

Vi ser i folketællingen, at mosteren levede af sine penge og boede i forhuset, hvilket altid indikerede, at det ikke var hvem som helst.

Alex. Vincents morfar, Andreas Abraham Schmidt (1784-1864), var Søtøihus Lieutnant og Inspectionsofficer på Søartilleriskolen og boede sammen med hustruen, Frederikke Hermine Haagendahl (1793-1863), og en større børneflok i Bjørnegade nr. 19 i Nyboder. Han har haft en god stilling og formentlig været formuende, således, at datteren, Jutta, ikke behøvede at arbejde.

 

Faderen Alexander Prosper Vincents ophav:

 

Jacques Vincent (1806-1949)

Eva Severine Rasmussen (1810-1888)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På faderens side var Alex. ud af en kendt restauratørfamilie. Hans farfar, Jacques Eugene Pierre Vincent (1806-1849), var fransk kok og havde været ansat som chefkok hos Prins Ferdinand, og hans farmor, Eva Severine Rasmussen (1810-1880), var en meget dygtig beværter – der gik ry om det i hele København. Ægteparret opbyggede ”Restaurant Vincent” på Gammelholm (Kongens Nytorv), som var en meget fin og berømt restaurant. Denne restaurant overtog Alex. Vincents far, Alexander Prosper Vincent (1837-1883) og førte den videre efter forældrene, også han havde ry for at være én af Københavns dygtigste restauratører. I 1875 blev han hotelforpagter på det nyskabte Hotel D´Angleterre. Det var hans store kendskab til branchen – og dygtighed og den fine vinkælder, der skabte hotellets ry fra begyndelsen, således, at det den dag i dag er Danmarks fineste hotel.

Hotelforpagteren Alexander Prosper Vincent (1837-1883)

 

Alex Vincents Kunstforlag

Kunstforlag blev grundlagt d. 23. oktober 1890 af Alexander Vincent (1861-1916) på adressen Kronprinsessegade 10 på 2. sal i København. Han titulerede sig selv som grosserer. Han var, året forinden, blevet gift med Agnes Lodberg (1864-1943), som var datter af afdøde Heinrich Anton Lodberg (1819-1877), der i 1845 havde grundlagt en spejl-, kort- og billedforretning i Gothersgade i København. Denne forretning ejedes af enken, Thora Lodberg, og Alex. Vincent var sikkert blevet inspireret af sin svigermoder til at blive papirgrossist og kunstforlægger. De tidligste arbejder af Alex. Vincent var også større, trykte billeder til indramning.

Her er et eksempel på sådan et billede fra o. 1905-1910 – Det var meget nemt, senere, at farvelægge det og formindske det, så man havde et postkort.

Kunsttrykt billede i ramme

 

 

 

 

 

 

 

Akvarel Postkort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da svigermoderen døde i 1897, overtog Alex. Vincent hendes firma H. A. Lodbergs Enke. Begge firmaer blev videreført, og i 1898-99 flyttede H. A. Lodbergs Enke til Kronprinsessegade 12, som Vincent havde købt i 1897.

 

Første gang, man kunne finde en annonce i en avis, var i Jyllands-Posten d. 19-5-1892. – Her annoncerede Alex. Vincent, med salg af balloner, hvor Kong Christian IX og Dronning Louises Portrætter var trykt – Forklaringen var, at København stod på den anden ende, idet kongeparret havde Guldbryllup d. 26-5-1892 – samtidig kan vi se, at han solgte Luxuspapir en gros.

 

Jyllandsposten 19-5-1892

 

 

De første kartonkort, vi fandt fra Alex Vincent, var i 1893, og vi kunne læse følgende i Lolland-Falster Stiftstidende d. 30-10-1893:

 

Lolland – Falster Stiftstidende 30-10-1893

 

Jule= og Nytaarskort.

”Paa Alex. Vincents Forlag i Kjøbenhavn er nylig udkommet en Samling Jule-og Nytaarskort af Axel Thiess. Den bekjendte dygtige Tegner har heri lagt ikke saa lidet af sit Lune for Dagen, således f. Ex. i et Interiør fra Isen, en Tandlæge i Virksomhed, nogle Sladdersøstre ved Kaffebordet og en omtaaget ældre Herres intime Møde med en Snemand; andre af Kortene lade os stifte behageligt Bekjendtskab med Medlemmer af Kongehuset eller dets høje Slægt, uden at vi dog skulle foregribe Nyhedens interesse ved at nævne hvem eller hvorledes. Det er en fin samling, som har Krav på Opmærksomhed, naar i en ikke fjern Fremtid Kortenes Hærskare med kjærlige Hilsner flyve over By og Land.”

Det er så heldigt, at jeg faktisk er ejer af 2 af disse kort, og Claus Boie har været ejer af det 3. kort.

Disse 2 kort er formentlig de ældste, eksisterende kort fra Alex. Vincents Kunstforlag:

 

Sladresøstre ved Kaffebordet

Prinsesse Marie som Kusken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsesse Marie og hendes mand, prins Valdemar (hun er kusken – se mere om Prinsesse Marie), http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Marie_Prinsesse/Marie_Prinsesse.htm )

 

Kronprins Frederik og Prins Christian – Tilhørte Claus Boie

 

Prins Christian (senere Christian d. X.) sammen med sin far, Kronprins Frederik (senere Frederik d. IIX.) – Christian. d. 9. lever stadig på dette tidspunkt (om så den ældre herre med ryggen til faktisk er Kong Christian d. IX, der venter på søn og sønnesøn – vides ikke)!

 

Den 15-10-1894 kunne man i Berlingske Tidende se følgende annonce om tegneren Alfred Schmidts kort:

 

Berlingske Tidende 15-10-1894

 

 

Nissekartonkort Alfred Schmidt

 

Om det er dette kort, der bl.a. henvises til, er umuligt at sige – men det er et tidligt kort, og her er der en Forlags-signatur, A.V. Eneret.

 

Omkring slutningen af 1890´erne eller omkring år 1900 kom de første topografiske kort, hvor en del af dem, i begyndelsen, var håndkoloreret – her kommer et par eksempler på meget tidlige Alex. Vincents topografi.

I årene omkring år 1900 opnåede virksomheden en dominerende position inden for udgivelse af postkort. Firmaet blev, ligesom Stender og Alstrup, landsdækkende med hensyn til topografiske postkost, men udgav også et væld af jule-, nytårs-, påske- og pinsekort samt humorkort og temakort.

 

Her er par eksempler fra Amager:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1904 døde Svend Fischer, en anden af tidens postkortforlæggere, og Alex. Vincent har formentlig købt Svend Fischers forretning og rettigheder eller dele af den. Vi ser, at Svend Fischers kartonkort nu kommer i en ny, svensk udgave fra A. V. Eneret, som nu sælges til forskellige, svenske postkortforlag.

 

Alex. Vincent (Det svenske Marked) A. V. Kbh. sendt d. 1-1-1905

Svend Fischer Kunstf.

 

 

Alex. Vincent serie 320-5 – sendt 1913

 

 

I folketællingen 1910 kunne man se, at Kronprinsessegade nr. 12 var H. A. Lodberg i Stuen med forretning – og Alex. Vincent Kunstforlag på 1. sal – og familien boede nu på 2. sal i Kronprinsessegade nr. 10. Familien var blevet forøget med børnene Ella 1891, Paul 1894-1900, Astrid Maud 1897, Paula 1902 og Alex. 1906.

(Astrid Maud blev senere gift med den ene af brødrene fra Daells Varehus)

De to forretninger må have kørt snævert parløb, for de delte telefonnumre, indtil firmaet H. A. Lodbergs Enke ophørte i 1940’erne.

En sjov historie er om pengekortene – som solgtes som nytårskort, da man gerne ville lykønske modtageren af kortet med velstand i det nye år – I Thisted Amts Tidende d. 7-1-1907 kunne man læse følgende:

Dømt for at have eftergjort Danske Pengesedler.

Den bekendte københavnske Forlægger af Lykønskningskort, Grosserer Alex. Vincent, er i Lørdags ved Kriminalretten bleven idømt en Bøde paa 100 Kr. I Anledning af, at han paa en Serie Kort havde afbilledet en Toiletpapirsrulle, bestaaende af Pengesedler. Formatet var imidlertid saa lille, at en alvorlig Fare vore Pengesedler næppe kan siges at have være til Stede. Dommen vil sandsynligvis blive appelleret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt kan fortælles, at både Stenders Forlag og Warburgs Postkortforlag tidligere også havde fået bøder for samme forseelse.

 

Fra 1912 kom der en meget stor serie af tegnede kort – de fleste af serierne har 6 tegnede kort, og ofte fortæller de 6 kort en historie – disse serier har jeg samlet på i en årrække, og de vil blive præsenteret på min hjemmeside, se dem her på www.piaper.dk/postkort

 

I 1916 døde Alex. Vincent efter et halv års sygdom. Som nekrologen antydede, var han meget stolt af sit franske ophav. Der er mange, der har givet et bud på blomsten i firmaets logo – men det er ”Den franske Lilje” og logoet på konvolutterne var trikoloren i de franske farver – Selv firmaets perfin var ”Den franske Lilje”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugebladet – Hver 8. dag nr. 38 (18-6-1916):

Kunstforlægger Alex Vincent, en af Hovedstadens kendte og overordentlig afholdte Forretningsmænd er afgået ved Døden efter længere Tids Sygdom. Vincent var en udmærket dygtig Mand og dertil en fin og vindende Personlighed, der bar Præg af den franske Nation, hvis Blod rullede i hans Aarer og hvis Farver prydede hans Baare. I Fjor fejrede det ansete Kunstforlag sit 25 Aars Jubilæum, og vil føres videre i samme Aand af Fru Agnes Vincent, som bestandig har været sin mands trofaste Medarbejder. Og af hans Personale, der stod i mere end almindeligt Venskabsforhold til Deres Venskabelige Chef.

 

Vi læser her, at Enken, Agnes Vincent, ufortrødent fortsætter virksomheden, hvilket har været forholdsvis nemt, da det altid har være hende, der stod for forretningerne i København. Vi kan følge firmaet gennem annoncer, hvor man kan få et indblik i, hvilke udgivelser de havde på hvilke tidspunkter.

Firmaets storhedstid, som postkortforlag, ligger helt klart før 1925, hvor mængderne af trykte postkort har været enorme. Det passer jo fint med den almindelige viden om, at perioden 1900-1920 er postkortets guldalder. Efter 1925 bliver der færre og færre postkort.

 

Her et eksempel fra Berlingske Tidende d. 16-12-1934:

 

Berlingske Tidende 16-12-1934

Julekort tegnet af Gerda Wegener – Tilhører Henrik Selsøe Sørensen

 

 

 

I 1940 afholdtes 50 års Jubilæum, og man kan læse følgende i National Tidende d. 23-10-1940:

50 Aars Forretningsjubilæum

Alex Vincents kendte Kunstforlag kan i Dag fejre 50 Aars Jubilæum. Forlaget blev grundlagt af Alex Vincent i 1890 og blev snart kendt for sin Interesse for dansk Kunst og for sin Reproduktion af kongelige Billeder. Efter Alex Vincents død i 1916 blev den omfattende Virksomhed drevet videre af Grundlæggerens Hustru Fru Agnes Vincent, der med stor dygtighed leder forretningen sammen med en søn, Hr. Alex Vincent jun.

På Grund af Tiderne vil Jubilæet ikke blive fejret med store Festligheder, men mange Hilsener vil sikkert strømme til Vincents Forlag og til Fru Agnes Vincent paa Jubilæumsdagen.

Hvem var så den usædvanlige kvinde, der i over 25 år var chefen for et stort kunstforlag? – Ja! Det får vi faktisk kun at vide i hendes nekrolog i Social-Demokraten d. 19-3-1943:

Dødsfald

Enkefru Agnes Vincent

Enkefru Agnes Vincent, født Lodberg er Natten til i Gaar afgaaet ved Døden i sit Hjem, 79 Aar gammel. Fru Vincent var Enke efter den kendte Kunstforlægger Alex Vincent, der afgik ved døden i 1916. Fru Vincents, der var Datter af den store Spejlgrosserer Anthon Lodberg, afslørede allerede som ung pige et forbløffende Handelstalent og rejste som 16-aarig alene til Tyskland for at opkøbe varer til sin Fader, noget den Gang ganske enestående. Efter at være blevet gift med Alexander Josva Schmidt Vincent, hvis Fader var Leder af Hotel D´Angleterre, grundlagde Ægtefællerne en engros Forretning i Papirvarer, og heraf udviklede sig senere det over hele Skandinavien kendte kunstforlag. Medens Hr. Vincent rejste i Skandinavien og oparbejdede en stor kundekreds, drev Fru Vincent Forlaget hjemme i København. Efter Alex Vincents død i 1916 drev Fru Vincents Forlaget videre med stor dygtighed indtil dets 50 Aars Jubilæum, da hun overlod Ledelsen til Sønnen Alex Vincent.

Vincents Forlag vil bl.a. være kendt for de mange smukke Julekort, det udsender hvert Aar. I begyndelsen blev de udsendt af Ægteparret sammen med en god Ven, Boghandler Edm. Jacobsen, der også kaldtes Giese, og de hed dengang Gieses Julekort. Under forrige Verdenskrig blev Forlagets såkaldte 4-farve Billeder efter Danske Kunstværker meget populære og gik deres Sejrsgang over hele Europa.

 

I 1947 blev Kunstforlaget omdannet til et Aktieselskab med Alex. Vincent junr. som direktør.

I 1950 flyttede firmaet og har nu adresse i Store Kongensgade 81, København K.

 

Nu til nogle af de ubesvarede spørgsmål:

  • Findes der mere trykt materiale om firmaet?
  • Hvor fik firmaet trykt alle sine produkter (jeg tror ikke, firmaet selv havde trykkeri)?
  • Hvilke samarbejdspartnere har firmaet haft? Vi hører om Boghandler Edmund Jacobsen, der har A. Gieses Boghandel og Forlag, København – Vi ved, at Alex. Vincent har samarbejdet med P. Hansen, Vamdrup – og der må også være andre.
  • Hvor mange ansatte var der i firmaet?

 

En stor tak til Søren Guts for venlig imødekommenhed i forbindelsen tilladelsen til, at benytte billeder og oplysninger fra hans hjemmeside om familien Vincent. Ligeledes en tak til forfatterne Henrik Selsøe Sørensen, Claus Boie og Gorm Christensen for tilladelse til at benytte enkelte afsnit fra deres fantastiske bog “Fra Billedhilsen til Postkort”.

 

Er der nogle af læserne, der har kendskab til mere om Alex. Vincents Kunstforlag, så kontakt venligst

Per Sørensen – mail piaper@stofanet.dk