Alex Vincent serie 0401-0450


Alex. Vincent udgav mange serier. Han udgav kartonkort inden år 1900. Omkring 1903-04 kom de første serier. Blandt de første serier var der både topografiske kort, fotografiske genrekort og tegnede kort.

Serierne fra 401-450 er blevet tryk og udgivet første gang o. 1918. En del af serierne er formentlig kun kommet med 5 postkort i serien. De fleste af serierne er nummereret, dog er serierne 445-446-447 uden nummerering og romertallene indsat af webmaster.

Fra slutningen af første verdenskrig bliver behovet for postkort mindre, og der bliver trykt færre og færre postkort igennem 1920´erne. Det ses også hos Alex Vincent – Således at postkortene fra serienummerene 400 og frem er væsentligt svære at finde for postkortsamlere.

Her kommer alle de kort fra serierne 0401-0450, som jeg har kunnet finde – hvis der er nogle af brugerne, der har nogle af de kort, der mangler, vil jeg gerne købe dem eller have et skan af kortet. – piaper@stofanet.dk