Sigrid Bech-Knudsen

1890-1947

ved
Per Sørensen

Sigrid Bech blev født d. 29-3-1890 i København.

Sigrid Gerres (Sigrid Bech Knudsen) døde d. 11-11-1947 i Horsens.

Forældrene var Lærer Johannes Bech og Thora Bech, f. Andersen.

Sigrid Bech var 1. gang gift med forfatteren Robert Fessel fra 1909-1915.

Sigrid Bech blev gift 2. gang med ingeniør Svend Johannes Knudsen i 1917.

Sigrid Bech-Knudsen blev gift 3. gang med grosserer Axel Gerres.

Malerinden, tegneren og børnebogsforfatteren Sigrid Bech-Knudsens uddannelse til kunstner kendes ikke. Allerede 19 år gammel blev hun gift med forfatteren og filmmanden Robert Fessel, hvor hun hos Det danske Filminstitut står optegnet som idekvinden til stumfilmen "Marconi-Telegrafisten" fra 1912.

Hun blev skilt fra Robert Fessel i 1915 og blev derefter gift med ingeniør Svend Knudsen i 1917. I denne periode slog hun sit navn som kunstner fast, idet hun begyndte at udstille både kultegninger og malerier. I Viborg Stiftstidende, d. 6-8-1920, kunne man læse følgende:

"En Udstilling af Billedkunst"

Akvareller, Pasteller og Sortkridtstegninger aabnes i disse dage i Hjerminds Udsalg på Mathiasgade. De nydelige smaa Kunstværker sælges til overkommelige Priser. De er skabt af Malerinden Sigrid-Bech Knudsen. I samlingen vil man især lægge Mærke til nogle i høj Grad stemningsfulde Hedemotiver.

 

I 1925 skrev hun børnebogen "Æventyrskrinet".

 

Efter at være blevet gift 3. gang oprettede hun, i begyndel-sen af 1930´erne, "Gerres Kunstforlag" i Dronningens Tværgade i København. Dette kunstforlag solgte mange, forskellige mapper med postkort med hendes tegninger. Disse postkortmapper har forskellige temaer - her vist en mappe med H. C. Andersens Eventyr.

I 1940´erne har hun oprettet et nyt firma, sikkert hjulpet af sin mand, den driftige grosserer og fabrikant, Axel Gerres. Firmaet solgte Souvenier og Legetøj - kun til Grossister fra adressen Holsteinsgade i København.

Hun døde af en kraftig lungebetændelse, mens hun var på besøg hos en svigerinde i Horsens i november 1947.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer
 

Kunstmappe med postkort fra H. C. Andersens Eventyr

Eget Forlag

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Sendt 8-1-1941

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Sendt 25-1-1944

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 19

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 41

Sendt 11-10-1940

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 41

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

BRugt

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1301

Sendt

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1301

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1301

Sendt 30-12-1937

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1301

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

K. Witt-Møllers Kunstforlag

Serie 1802

Sendt Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

K. Witt-Møllers Kunstforlag

Serie 1802

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1202

Sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

F. D. B. Papirafdelingen

Serie 1301

Sendt Nytår 1938

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 1951

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1958

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

Dateret Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Januar 1943

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt August 1944

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri