Storfyrstinde Olga

 1882-1960

ved
Per Sørensen

Olga Aleksandrovna af Rusland blev født d. 13-6-1882 i Peterhof.

Olga Aleksandrovna døde d. 24-11-1960 i Cooksville i Canada.

Forældrene var Kejser Aleksandr 3. af Rusland og Dagmar af Danmark (morfar var kong Christian d. 9).

Storfyrstinde Olga blev gift 1. gang med Hertug Peter af Oldenborg d. 27-7-1901 - Ægteskabet opløst 1916.

Storfyrstinde Olga blev gift 2. gang med Oberst Nikolaj Kulikovskij d. 17-11-1916 i Kijev.

Som datter af en Zar var det ikke meningen, hun skulle arbejde; men hun blev uddannet i violinspil af Vlatislav Kournakovitch og i maleri af Landskabsmaler Julianowitsch Shukovskij i Skt. Petersborg.

Olga Alexandrovna flygtede ved revolutionen  i 1917 sammen med sin mand, Nikolaj Kulikovskij. De boede først på Krim. Langfredag i 1920 kom hun sammen med sin mand og sønner til Danmark.

De boede først hos hendes moder på Amalienborg, senere på Hvidøre i Klampenborg, som moderen og hendes søster, Alexandra af England, havde købt i 1907.

I 1930 købte Olga og Nikolaj Kulikovskij gården Knudsminde i Ballerup, hvor de drev landbrug. Mens Nikolaj tog sig af gårdens drift, var Olga aktiv som kunstner. Hun udstillede og solgte sine landskabs- og blomsterbilleder, der let passerede censuren på Charlottenborg. Publikum var begejstret for hendes billeder.

Stilistisk arbejdede Olga i en traditionel, naturalistisk  udtryksform, som kan forekomme tør. Men håndværksmæssigt udmærker især akvarellerne sig. Hun var også en habil porcelænsmaler og har i Ballerup givet undervisning i det. Olga fortsatte med at male, da familien, i 1948, af sikkerhedsmæssige grunde emigrerede til Canada. I 1960 døde hun i Cooksville i Canada.

På postkortområdet kendes kun disse meget fine postkort fra Alex. Vincents Kunstforlag samt blomsterakvarellerne fra L. Levison Junr. Forlag.

Hun var meget flittig og malede en stor mængde akvareller. Det er ikke sjældent, at man kan købe disse akvareller på kunstauktioner i Danmark.

 

 

 

 

 

 
Forskellige eksempler på signaturer

 

 

Børnebog - Tegnet af Storfyrstinde Olga - Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"Paa Vej til Krigsskuepladsen"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"Det gamle Marked"

Sendt Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"Børnefrokost"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"I Haven"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"Paaskebord"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex. Vincents Kunstforlag

"Thebord"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Dobbeltkort - serie SC 5229

Dateret Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Dobbeltkort - serie 5303

Brugt

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Dobbeltkort - serie 5303

Dateret 16. -3-1960

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Enkeltkort - serie 5304

Brugt 22-3-1957

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Enkeltkort - serie 5304

Brugt 17-7-1966

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Dobbeltkort - serie 5398

Brugt

Tilhører Per Sørensen

     

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

     

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri