Nicolaj Norvil

1880-1956

ved
Per Sørensen

Nicolaj Sofus Nielsen (navneforandring i Juli 1911 til Norvil) født d. 2-11-1880 i København.

Nicolaj Norvil død d. 11-7-1956 på Frederiksberg.

Nicolaj Norvil blev gift med Anna Sofie, f. Larsen,              d. 28-4-1904 i København.

Nicolaj Nielsens uddannelse er ukendt; men han har sikkert gået på tegneskole og er muligvis uddannet litograf. Allerede i begyndelsen af forrige århundrede finder vi hans tegninger, og i 1906 fik han udgivet "Københavnerliv" 50 satiriske tegninger. I sin tidlige produktion benyttede han signaturen N.N., og han benyttede sit fødenavn Nielsen. Omkring 1910-11 tog han navneforandring til Norvil. I 1911 udgav han satiremagasinet "Kaviar" sammen med kollegaen Georg Tomer. I denne periode var Norvil ansat hos Dansk Reproduktionsanstalt, hvor han var leder af reklameafdelingen. I denne periode, omkring 1910, var han meget aktiv, og vi genfinder hans reklameillustrationer overalt i danske ugeblade. Ligeledes havde han en stor produktion af nodeforsider.

I ugebladet "Vore Herrer" nr. 3 1918 omtaltes han som kunstmaler og tegner af ugebladsvignetter, og man kunne læse følgende:

"En Skildrer af den danske Vinter".

De viste Vinterbilleder skyldes Hr. N. Norvil, en Kunstner som sikkert mange af vore Læsere vil huske fra den Statuetteudstilling af forhistoriske dyr, der i sin Tid vakte saa megen opmærksomhed i København, og som forøvrigt ogsaa ofte har Andel i den dekorative Udsmykning af "Vore Damer" og "Vore Herrer". At Hr. Norvil desuden som Kunstmaler har opnaaet særdeles gode Resultater, turde fremgaa af disse faa Prøver paa hans Talent. Hans Evne til at gribe netop det karakteristiske i et Landskab og gengive det Stemning er ikke helt almindelig. Faa kan som han skildre den danske Natur, specielt den danske Vinter med den mange skiftende Toner, og hans Billeder er behagelig fri for alle de skrigende Farver, moderne Kunstnere ellers ynder at blande på deres Palet.

 

I 1920-30´erne var han redaktør for et forlag, og han udgav mange håndbøger om tegning, grafiske arbejde, reproduktionsteknik og reklame. Han illustrerede også bøger om fugle, akvariefisk og blomster. Senere var han også illustrator på flere eventyrbøger for børn, og han udgav hobbybøger om, hvad man kan lave med papir, lim og saks - Ja! Man kan næsten sige, at han var forløberen for Jørgen Clevin.

 

På postkortområdet er hans gadefigurer meget kendte, og de er kommet i meget store oplag. Ligeledes er nissen, der slagter, tilbereder og spiser gåsen også kommet i flere oplag i meget store mængder. De blå humørkort er også kommet i store oplag, de fleste er usignerede, men tegnet af ham. Signaturen N. Norvil er fra hans sene periode.

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

 

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Postkortserien benyttet

o. 1909-1915

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt 1911

Tilhører Jørgen Klingenborg

Stenders Forlag

Tilhører Jørgen Klingenborg

Stenders Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt 1915

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

A. Gieses Eflgr., Østergade

Postkort sendt

Tilhører Jørgen Klingenborg

Postkort sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

 Postkort afsendt

1917

Tilhører Per Sørensen

 

Tilhører Per Sørensen

Postkort sendt 1909

Tilhører Per Sørensen

 

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

 Postkort afsendt

1934

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrup

Serie 3

Tilhører Jørgen Klingenborg

Postkort afsendt

Julen 1913

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1914

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1914

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1914

Tilhører Per Sørensen

   

Paul Heckscher

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckscher

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Postkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

afsendt 1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

afsendt 1937

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

afsendt 1940

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort afsendt

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen  

Postkort afsendt

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1910

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1913

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1911

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1912

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1909

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1909

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt Julen 1912

Tilhører Per Sørensen

V. M. K.

 serie II

Sendt

Tilhører Per Sørensen

 

Sendt Julen 1911

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1911

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1912

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Julen 1936

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Julen 1936

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Julen 1936

Håndkoloreret

Tilhører Per Sørensen

 
   
    Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

1912

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

1914

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Ib Agerskov

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

V. Thanning & Appels Forlag

3 delt postkort

Panorama over den danske Flaade

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Nytåret 1913

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt 1912

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Nytåret 1912

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Nytåret 1911

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1909

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Nytår 1910

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1909

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Nytår 1910

Tilhører Per Sørensen

Politisk Postkort

I. C. Christensen

Tilhører Per Sørensen

Stenders forlag - 21479

Politisk Postkort

I. C. Christensen

Sendt 1914

Tilhører Per Sørensen

Politisk Postkort

Klaus Berntsen

Sendt 21-5-1910

Tilhører Per Sørensen

Politisk Postkort

Klaus Berntsen

Tilhører Per Sørensen

 

Politisk Postkort

Zahle

Dateret 31-12-1914

Tilhører Steffen Riis

Politisk Postkort

Alberti

Tilhører Per Sørensen

Politisk Postkort

Borgbjerg

Tilhører Per Sørensen

 
   

Skuespiller

Frederik Jensen

Tilhører Per Sørensen

Skuespiller

?

Tilhører Per Sørensen

   

Peter Alstrups Kunstforlag

Politisk Postkort

M. C. Lyngsie

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

Politisk Postkort

Klaus Berntsen

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

Politisk Postkort

Birch

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

Politisk Postkort

Peter Sabroe

Tilhører Per Sørensen

Sangkort sendt 1910

Tilhører Per Sørensen

Sangkort sendt o. 1910

Tilhører Per Sørensen

H. Lundbeck & Co København

Sendt 21-3-1916

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort sendt 1935

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt 1911

Tilhører Per Sørensen

Reklamepostkort

Crome & Goldschmidt

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Forlag

Tidligt kort- sendt 1910

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Forlag

Tidligt kort- sendt 1908

Tilhører Per Sørensen

 

Alex.Vincents Kunstforlag

nr. 303

Norgesporten - Kastellet

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 650

Sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 651

Sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 651

Sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 652

Sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 652

Sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 654

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 654

Sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Carl Allers Etabl. A/S

Serie 654

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort afsendt

Julen 1911

Tilhører Per Sørensen

 
Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort brugt

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

 

Stenders Forlag

Serie 625

 Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 625

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Dansk Fotografisk Kunstforlag

Serie 5

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri