Jens Peter Bie

1883-1957

ved
Per Sørensen

Jens Peter Bie blev født d. 1-2-1883 i Hornborg.

Jens Peter Bie døde d. 2-11-1957 i København.

Forældrene var Husmand Laurs Bie og Hustru Nielsine f. Madsen.

Jens Peter Bie blev gift med freskomalerinde Lydia Johanne Veng  d. 25-3-1924 i København.

 

Jens Peter Bie var bondesøn fra Hornborg ved Vejle. Han kom i lære som litograf hos firmaet F. Schur & Co. i Horsens. Han blev udlært   d.1. januar 1902. Efter aftjent værnepligt i Fredericia blev han ansat som litograf og tegner hos Sophus Kruckow i København, hvor han var indtil midten af januar 1903.

Han havde, ligesom så mange andre unge mennesker, en udlængsel, og derfor drog han på valsen som håndværker og naver. I april 1903 indledte han sin første, store udenlandsrejse, som kom til at strække sig over 4 år, inden han atter var i Danmark. Han kom først hjem i påsken 1907, hvor forældrene havde sølvbryllup.

 

Han tog ophold i mange, større byer i Tyskland, Schweiz og Italien, hvor han arbejdede som tegner og litograf. Han blev meget tæt knyttet til navermiljøet, som havde skandinaviske afdelinger i mange af de større, tyske byer. Se postkortet til højre, som formentligt er hans første postkort, og der er ikke nogen tvivl om, at den unge mand med det lyse hår og den hævede kasket er et selvportræt. C U K var den skandinaviske forening for navere (CUK = Central Understøttelses Kasse).

Et af de første steder, hvor han fik job, var hos Wittes Litografiske Anstalt i Køln. Han begyndte på jobbet d. 5. maj 1903 og kom til at arbejde med postkort. I en efterladt dagbog fortalte han følgende: "Jeg arbejder nu paa et stort Værksted, vi er 15 Litografer og 3 Lærlinge - Vi graverer alle Postkort med Prospekter - 3-5 på hvert Kort - Grupperet "malerisk med en Smule Rococo-Ramme og et Par Blomster og "Gruss aus" samt Stedets Navn. Lærlingene laver Farveplader i gul, blaa og rød. Kortene trykkes på store Ark 48 på hvert".

 

Efter Hjemkomsten i 1907 rejste han rundt i Jylland og tog arbejde forskellige steder som litograf; men udlængslen var stor, så i januar 1910 drog han atter på valsen - denne gang til Spanien. Denne tur blev dog af kortere varighed.

Et par kammerater havde startet en tegnestue i Skindergade i København, og de skrev til ham og opfordrede ham til at komme hjem og være med i firmaet. Så i efteråret 1910 rejste han hjem og gik i kompagniskab med kammeraterne.

De lavede mange tegne- og litografiske opgaver; men efter få år stoppede de 2 andre, og Jens Peter Bie blev alene om forretningen.

Forretningen havde han i næsten 50 år - lige til sin død i 1957.

 

Opgaverne var mangeartede. Han tegnede mange reklamer, bl.a. har han tegnet én af tændstikæskerne med Tordenskjolds portræt, og han har tegnet et Billedlotteri, og så han har tegnet rigtig mange postkort.

Hans postkortproduktion er enorm, og de viste kort er kun et lille uddrag af, hvad han har tegnet. Mange af kortene kom i store mængder, og selv i dag er det meget nemt at finde gamle postkort, han har tegnet. Hans postkortproduktion strækker sig fra o. 1911-12 til o. 1940. Han  har produceret postkort både til Norge og Sverige. Se kortene med Teksten "God Jul", de er produceret til det svenske marked.

Hans postkort er ikke den store kunst, men "venlige, søde og barnligt elskelige" - fuldstændig samme karakteristik giver et familiemedlem Jens Peter Bie: "Han var et nøjsomt, glad og humørfyldt menneske, som aldrig havde gjort nogen fortræd".

Mange tak til Annemarie og Sigurd Elkjær for hjælpen til denne lille biografi om J. P. Bie

NB!

I Bogen "Fra Nytårsvers til Julekort" af Benno Blæsild er der antydet, at postkortkunstneren muligvis hedder Curt Bie - denne antagelse er ikke korrekt. Curt Bie var arkitekt i Stadsarkitekternes direktorat i København og har intet at gøre med de nævnte postkort.
 

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen  
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
Tilhører Per Sørensen

Dateret 1919

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1918

Tilhører Per Sørensen

 
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-1

Tilhører Steen R. Jensen

ED. F. PH 3101-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-4

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-9

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-10

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-11

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-12

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 3101-18

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
Tilhører Per Sørensen   Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Serie 3

samme serie håndkoloreret

sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2565-1

sendt 28-12-1929

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2565-2

sendt Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2565-3

sendt Julen 1919

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2565-3

sendt Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2565-5

sendt 23-12-1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2565-6

sendt 1919

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2565-5

Til det svenske marked

sendt 25-1-1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2566-1

sendt 24-12-1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2566-2

sendt 23-12-1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2566-3

sendt 22-12-1922

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2566-4

sendt Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2566-5

sendt Julen 1919

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2566-5

sendt Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2608-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2608-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2608-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2608-4

sendt Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2608-5

sendt Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2608-6

sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2609-1

sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2609-2

sendt Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2609-3

sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2609-4

Tilhører Per Sørensen

   
 

ED. F. PH 2609-1

sendt 23-12-1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2609-3

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2610-1

sendt 23-12-1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2610-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2610-3

sendt Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2610-4

sendt Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2610-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2610-6

Tilhører Per Sørensen

   

Svenske mini julekort

sendt

Tilhører Per Sørensen

Svenske mini julekort

sendt

Tilhører Per Sørensen

Svenske mini julekort

sendt

Tilhører Per Sørensen

Svenske mini julekort

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

Svenske mini julekort

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Svenske mini julekort

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

  Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
Tilhører Per Sørensen   Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
   
Tilhører Per Sørensen Tilhører Palle K. Hansen    
 
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen  
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort

 Brugt Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen
 
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

 
 
  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 

Uden forlag

Sendt Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen  

H. Chr. P.

Sendt Julen 1924

Tilhører Palle K. Hansen

Reklamekort

Bryggeriet Stjernen

Landsudstillingen i Aarhus 1909

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Sendt 1927

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
   
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen    
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri