Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Quadrille des Dames

 

I 1857 grundlagdes "SOCIÈTÈ ACADÈMIQUE DES PROFESSEURS de DANSE de PARIS, ARTISTES du THEATRE IMPÉRIAL". Medlemmerne af societetet var kunstnere eller forhenværende kunstnere ved Det kejserlige Operateater i Paris. Det var societetets opgave at højne selskabsdansen og konstruere nye danse til Napoleon d. III´s hof.

I 1860 blev "Quadrille des Dames" konstrueret. Både musik og dans blev lavet af societetets medlemmer.

Societetet havde forhenværende danser, Professeur de danse Mr. Renausy (1800-1875), som inspektør, og det er formentligt ham, der har været idémanden til dansen. Den bliver trykt i "Méthode des Danse" af Mr. Renausy - Paris 1870.

Den originale, trykte dansebog, "Méthode des Danse", er i privateje i Danmark. Det var danske baldansere, der bad den meget kendte, franske danseinstruktør, Yvonne Vart, Lyon, om at rekonstruere dansen til et kursus i Danmark 2009. Yvonne Vart kendte ikke dansen i forvejen.

 

Video-klip

1. tur 2. tur 3. tur 4. tur 5. tur
 
 
 

Eksempel på den 1. tur i den trykte dansebog "Méthode des Danse":

 
 

 
 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv