Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Quadrille des Dames

 

I 1857 grundlagdes "SOCIÈTÈ ACADÈMIQUE DES PROFESSEURS de DANSE de PARIS, ARTISTES du THEATRE IMPÉRIAL". Medlemmerne af societetet var kunstnere eller forhenværende kunstnere ved Det kejserlige Operateater i Paris. Det var societetets opgave at højne selskabsdansen og konstruere nye danse til Napoleon d. III´s hof.

I 1860 blev "Quadrille des Dames" konstrueret. Både musik og dans blev lavet af societetets medlemmer.

Societetet havde forhenværende danser, Professeur de danse Mr. Renausy (1800-1875), som inspektør, og det er formentligt ham, der har været idémanden til dansen. Den bliver trykt i "Méthode des Danse" af Mr. Renausy - Paris 1870.

Den originale, trykte dansebog, "Méthode des Danse", er i privateje i Danmark. Det var danske baldansere, der bad den meget kendte, franske danseinstruktør, Yvonne Vart, Lyon, om at rekonstruere dansen til et kursus i Danmark 2009. Yvonne Vart kendte ikke dansen i forvejen.

 

Video-klip

Quadrille des Dames 1. tur Quadrille des Dames 2. tur Quadrille des Dames 3. tur Quadrille des Dames 4. tur Quadrille des Dames 5. tur
 
 
 

Eksempel på den 1. tur i den trykte dansebog "Méthode des Danse":

 
 

 
 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv