Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Orion

 

I slutningen af 1890´erne og i begyndelsen af forrige århundrede begyndte man at få nogle meget fremmedartede selskabsdanse ind i de danske balsale.

Mange fra det etablerede dansemiljø frygtede og hadede disse nye danse, og man begyndte at konstruere nye pardanse og kvadrilledanse efter god, gammel dansk balskik - som et værn mod det udefra kommende.

I denne sammenhæng konstruerede Ludvig Smith, i begyndelsen af forrige århundrede, nogle dejlige selskabsdanse.

Ludvig Smith, hvis kunstnernavn var Louis Forgeron, var født i 1850 og kom 9 år gammel til Det kgl. Teaters Balletskole, hvor han bl.a. opnåede at have Bournonville til lærer. I 1861 dansede han "Børnedansen fra Elverhøj". Som 20-årig blev han fast engageret ved teateret - med 100 rigsdaler om året. Sideløbende med sit arbejde på teateret drev han i en årrække privat danseskole i København.

Pardansen Orion, som kom i 1901, er konstrueret som reklamenode/dans for en cykelfabrikant i Århus (cykelreklamen sidder på bagsiden af nodeforsiden).

Ludvig Smith har både komponeret musikken og koreograferet dansen.

 

Video-Klip

 
 

 
 
K

 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv