Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Eugenie Kvadrille

 

Eugenie Kvadrille kom til Danmark fra Frankrig på samme tid som Les Lanciers - omkring 1860.

Den findes beskrevet i Vilhelm Ballings dansebog fra 1875; men til den version findes der ikke musik. Den var dog noteret i en spillemandsbog fra 1870 af væver Jens Madsen, Birkebjerg ved Hindsholm. Jens Madsen fødtes 1846 og døde 1930.

Udover den trykte dansebeskrivelse findes der også en håndskrevet dansebeskrivelse fra Rasmus Henriksens dansebog fra Hindsholm (o. 1870). Ved nærmere eftersyn viste det sig, at de 2 dansebeskrivelser fra Vilhelm Balling og Rasmus Henriksen var næsten identiske.

Dansen blev opkaldt efter Napoleon d. III's smukke hustru, Eugenie (1826-1920). Hun var født i Granada i Spanien og datter af en spansk greve. Kejserinde Eugenie blev i samtiden udråbt som Europas smukkeste kvinde. Napoleon og Eugenie var et kejserpar, der i Frankrig ikke var særligt populært (pga. folkeundertrykkelse), men meget populært i udlandet i 1860´eme. Populariteten fortog sig dog efter, at Napoleon d. III havde erklæret Tyskland krig i 1870. Napoleon tabte krigen og blev taget til fange, og det blev også enden på kejserdømmet i Frankrig. Da Napoleon blev løsladt, bosatte parret sig i England.

 

Der findes meget lidt skriftligt materiale om Eugenie Kvadrille; men flere danselærere har kendt dansen. Bl.a. skrev K. Lenzig i slutningen af sit dansebeskrivelseshefte fra 1896:

"Dansene Eugenie Kvadrille, Galopin, Pirrevals, Russisk Kavaleri, Fandango, La Warsovian og mange fleres, samt over 100 cotillionture bruges ikke så ofte, hvorfor jeg ikke har ført disse i trykken."

 

Danselærer J. Olsen (født 1839), Bakkebølle, skrev bl.a. i et brev o. 1908:

I 1861-62 begyndte Quadrille Les Lanciers at udkomme på landet, ligesom også Eugeniekvadrille, Julekvadrille, Jembanekvadrille m.fl…………

 

Video-klip

Eugenie Kvadrille 1. tur Eugenie Kvadrille 2. Tur Eugenie Kvadrille 3. tur Eugenie Kvadrille 4. tur Eugenie Kvadrille 5. tur
 
 
 

 
 

 

 
 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv