Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

8te Turen - Promenade Kvadrille

 

I slutningen af 1890´erne og i begyndelsen af forrige århundrede begyndte man at få nogle meget fremmedartede selskabsdanse ind i de danske balsale.

Mange fra det etablerede dansemiljø frygtede og hadede disse nye danse, og man begyndte at lave nye pardanse og kvadrilledanse efter god, gammel dansk balskik - som et værn mod det udefra kommende.

I denne sammenhæng konstruerede Ludvig Smith, i begyndelsen af forrige århundrede, nogle dejlige selskabsdanse.

Ludvig Smith, hvis kunstnernavn var Louis Forgeron, var født i 1850 og kom 9 år gammel til Det kgl. Teaters Balletskole, hvor han bl.a. opnåede at have Bournonville til lærer. I 1861 dansede han "Børnedansen fra Elverhøj". Som 20 årig blev han fast engageret ved teateret - med 100 rigsdaler om året. Sideløbende med sit arbejde på teateret drev han i en årrække privat danseskole i København.

8te Turen - Promenade Kvadrille, er en kvadrilledans. Den  udkom  i 1904. Ludvig Smith både har lavet musik og dans.

Dansen er trinmæssig meget enkel, hvorimod figurerne har en vis sværhedsgrad, og den er atypisk, fordi alle danser hele tiden, som man normalt ikke gør i kvadrilledanse, da nogle oftest "står over", mens andre har opføring.

Ludvig Smith blev ved med at komponere dansemusik langt op i alderdommen og har komponeret  ca. 40-50 dansemelodier, som i dag er kendte. Disse melodier blev publiceret hos forskellige musikforlag, og den seneste komposition, vi kender, er en Brigade March, der udkom kort efter 1. Verdens-krig i marts 1919 i Orkester-Heftet hos Wilhelm Hansen (redaktion ved Olfert Jespersen).

 

 

Video-klip

 
 

 

 
 
K

 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv